לפרטים ו/או רכישת הספר נא לפנות
לד"ר דפנה שרפמן 2663752 -052
או לאלי נחמיאס 7294285 -050