אלי נחמיאס
במשותף עם משה גרינשטיין
קרית אליעזר - סיפורה של שכונה בחיפה
אלי נחמיאס (במשותף עם משה גרינשטיין) הוציאו לאור ספרון העוסק במלאת 60 שנים לייסוד שכונת קרית אליעזר.
הספר עוסק בתולדות השכונה, המוסדות הציבוריים בקירבה, בתי ספר וכמובן - אצטדיון קרית אליעזר.
מודגש במיוחד תהליך קליטת העלייה בשכונה.
ניתן להשיג את הספר ב״עירונית קרית אליעזר״ ברחוב צה״ל בחיפה