17.02.08

רון שפיגל ואלי נחמיאס, העניקו ספריהם
לעו"ד משה שחל, לשעבר שר וח"כ


רון שפיגל ואלי נחמיאס (אשר לאחרונה זכו לקבל תואר ד"ר) העניקו את ספריהם במפגש מרגש עם השר לשעבר, משה שחל.

המפגש נערך בתל אביב , במשרד עורכי הדין של משה שחל.
משה שחל קיבל את שפיגל ונחמיאס בסבר פנים נאות וחלק מהמפגש הוקדש לניתוח המצב הפוליטי במדינת ישראל. כ"כ - הועלו זכרונות שונים מפעילותו של עו"ד משה שחל במחוז חיפה, אותו הוא ייצג בכנסות ישראל , שנים ארוכות וכן: כשר האנרגייה והתשתית, כשר לבטחון פנים ועוד.

רון שפיגל,ששימש כעוזרו בסוף שנות ה-80, עת שחל כיהן כשר האנרגיה והמשטרה ,העניק למשה שחל את ספרו: "תעלת הימים בראי התקשורת 1994-1987"; נושא תעלת הימים נחקר מזוויות-מבט שונות: זווית פוליטית, זווית חברתית, זווית גיאולוגית ועוד. רון שפיגל בחר לחקור את הנושא מזווית חדשה: מקומה של התקשורת וכיצד השתלבה זו בשיח המקומי? האם הובילה? האם הובילה תהליך או נגררה אחרי המושכים בחוטים ומה היתה תרומתה אם בכלל?

אלי נחמיאס, הגיש למשה שחל את ספרו הראשון אותו כתב עם ברוך זלץ: "מפ"ח בחיפה האדומה". ספר זה עוסק בזוויות מבט שונות של מועצת פועלי חיפה בתקופת זיהרה , טרם ייסוד המדינה ובעשורים לאחר מכן.
כ"כ, הציג נחמיאס לפני שחל את הספר שערך לאחרונה עם ד"ר דפנה שרפמן, "תה על מרפסת הקזינו". הספר עוסק בהיבטים שונים של תהליך הדו-קיום בין ערבים ליהודים בחיפה, בתקופת המנדט הבריטי, 1920-1948.