נובמבר 2012
עמרם מצנע עם ד"ר אלי נחמיאס. שני האנשים השתתפו בכנס של "יוזמת ז'נבה".
"יוזמת ז'נבה" גורסת בשתי מדינות, האחת ליד רעותה, ישראלית ופלשתינאית.