רון שפיגל אלי נחמיאס
"ואדי סאליב המיתוס ושיברו"

אלי נחמיאס ורון שפיגל ריאיינו את אורי אבנרי (עורך "העולם הזה"לשעבר)
בהקשר לספרם על ארועי ואדי סאליב ביולי 1959
15.07.09


אלי נחמיאס ורון שפיגל, הכותבים ספר מזווית ראייה חדשה על ארועי ואדי סאליב ביולי 1959 (ושכעת מלאו 50 שנים לארועים אלה), נפגשו במסגרת מחקרם עם חבר הכנסת לשעבר, אורי אבנרי, אשר כיהן כעורך השבועון "העולם הזה" (ראה צילום המצ"ב).
במסגרת המפגש ענה אורי אבנרי על שורה של שאלות הקשורות לעמדת "העולם הזה" ואורי אבנרי, בכלל זה, כלפי הארועים בואדי; בין היתר, אישר אורי אבנרי כי נפגש עם עצורי ואדי סאליב, ודוד בן-הרוש בכלל זה, בבית המעצר בג'למה; אבנרי חפץ לרוץ לכנסת ב-1959, יחד עם בן-הרוש וחבריו, אך האחרון לא הביע רצון למעשה זה ובסיכומו של דבר התמודד לבדו ונחל מפח נפש כשרשימת "ליכוד עולי צפון אפריקה" לא עברה את אחוז החסימה.
עוד העיר אורי אבנרי (ובכך אושש את דעתם של נחמיאס ושפיגל, המופיעה בספר) כי לדעתו יש הבדל בין דיעות והתייחסות אנשי חיפה ומפ"ח כלפי "מורדי" ואדי סאליב, לעומת עמדת מרכז מפא"י וההסתדרות הכללית ודוד בן-גוריון בכלל זה. בה בשעה שראייתם של חושי ואלמוגי את הארועים היתה אישית ונקודתית הרי שעמדתו של בן גוריון והמרכזים הפוליטיים היתה כוללנית יותר והם חשו שארועי הואדי, הם בבחינת ארוע ראשוני המצביע על הבעייה החברתית והעדתית, בהתהוותה.
לסיכום ציין אורי אבנרי את חלקו החשוב של השבועון "העולם הזה" בסקירת ארועי ואדי סאליב ואת התהודה העצומה שעוררו הכתבות הראשוניות והתקדימיות של השבועון.

יש לציין כי הראיון עם אורי אבנרי, יתפרסם בנספחי ספרם החדשני של אלי נחמיאס ורון שפיגל, "ואדי סאליב - המיתוס ושיברו".

אלי נחמיאס
רון שפיגל