אלי נחמיאס
משה ורטמן - ביוגרפיה
בנתיבי מאבק והגשמה
הענקת הספר לברוך זלץ, יו"ר ההסתדרות במרחב חיפה