אלי נחמיאס - "נשים בחיפה האדומה"

דבר ראש העיר חיפה,
עו"ד יונה יהב

הספר "נשים בחיפה האדומה" - נדבך נוסף וחשוב בחקר ההסטוריה בת-ימינו של העיר חיפה.

הספר המונח לפניכם, עוסק בנדבך חשוב של ההוויה - ההסטורית של העיר חיפה: מעמדן ותיפקודן של נשים בשנים המעצבות-פורמטיביות של היישוב בכללותו והעיר חיפה, בפרט.
בהקשר לכך, יורשה לח"מ להעיר כי בהווייה הפועלית של העיר חיפה עסקינן; במסגרת הווייה זו נשות חיפה שהשתייכו לתנועת הפועלים, ניסו להשתלב בחיי העבודה המקומיים, נאבקו באבטלה האיומה והצליחו ליצור מסגרת נשית ייחודית: "ארגון אמהות עובדות" (א.א.ע.). עוד נציין כי הישות הנשית הפוליטית והציבורית החדשה ששכנה ופעלה, תחת כנפי מועצת פועלי חיפה, היתה ייחודית בהתייחס למרכזים פוליטיים וציבוריים שונים: הועה"פ של ההסתדרות, מרכז א.א.ע וכמובן - מפלגות היישוב בתקופת המנדט הבריטי שנמנו על מפלגות תנועת העבודה.
מצוקותיהן התעסוקתיות והאידיאולוגיות של נשות חיפה, בתחומי התעסוקה ומעמדן כנשים - משתקפים במהלך הספר המונח בידיכם; זו מצוקה פיזית, מחד גיסא, הנובעת ממצוקת תעסוקה ופרנסה, ומצוקה נפשית הנובעת מן הפער האוטופי בין מעמד האשה בתנועת העבודה לבין המציאות המדכדכת. לכן - מפתיע ומעניין לציין את התגלותן של נשים בחיפה - פועלות וחלוצות המתנערות מן המציאות היום יומית ומצליחות ליצור מציאות חדשה, תוך נסיון מתמיד להשיג שוויון הוגן עם הפועלים-הגברים. זו אינה משימה קלה והספר מתאר את תלאותיהן של הנשים-החלוצות בשנות ה-20 וה-30, הנאלצות להסתפק בתנאים קשים, ובלבד שתינתן להן ההזדמנות להגשים את האוטופיה של הציונות הסוציאליסטית.

הספר מתבסס על חומר ארכיוני ראשוני המצוי בחיפה: הן בארכיון ההסתדרות במרחב חיפה והן בארכיון העיר חיפה. מסמכי הארכיונים מציגים לנגד עינינו איפיונים של מאבק, כמעט סזיפי, להזדמנות שווה ולשוויון בשכר, בשוק העבודה המקומי; בסיכומו של דבר אנו זוכים לקבל תמונה מדוייקת של הקונטקסט החיפאי של השתלבות פועלות-חלוצות במירקם הפוליטי, החברתי והתעסוקתי, של חיפה כעיר בעלת נופך קוסמופוליטי בתקופת המנדט הבריטי. דומה שבזה באה לידי ביטוי ייחודיותו של הספר.

עוד יורשה לי לציין את התרומה החשובה שתורם הספר להבנת חיי היום יום הקשים של נתח נכבד מן ההווייה החיפאית בשנות ה-20 וה-30, המשתקפת דרך פריזמת תנועת הפועלים המקומית.

לסיום, יורשה לי לציין כי הספר, מוסיף נדבך חשוב ומרתק למחקרים הרבים המתווספים, לאחרונה, להבנת העיר חיפה, על נדבכיה השונים: יחסי יהודים-ערבים בעיר; אישיותו הססגונית של חסן שוקרי; חיי הכלכלה בתקופת המנדט הבריטי; שורשיה של "חיפה האדומה" ועוד ועוד.

אנו נמשיך לעודד מחקרים חשובים אלה השופכים אור חדש על ההסטוריה בת-ימינו של העיר הנפלאה - חיפה - בעלת העבר המרתק והעתיד המעניין הצפוי לה.

יונה יהב
ראש העיר חיפה