עשו היסטוריה
גלריות   1920-1929   1930-1949   1950-1969   1970-1999

חברי מועצת פועלי חיפה,

1925-1921

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

מועצת פועלי חיפה,
רח' החלוץ 45

שנות ה-20

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

שביתת עובדי הטחנות הגדולות,

חיפה 1921

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

ציבור הפועלים הראשון
בבית החרושת ב"שמן",

חיפה 1922

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

הקצאת המגרש מרח' החלוץ 45
לבנין בית הפועלים

1 במאי 1923

הנחת אבן הפינה לבית הפועלים

1923

תקנון מועדון הפועלים הערבים בחיפה,

יולי 1925

מטרת המועדון: ארגון פועלים ערביים באיגוד מקצועי; פעולה תרבותית ומאבק להטבת תנאי העבודה.

פועלי הרכבת הראשונים,

חיפה 1926

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

החלפת פתקאות למטבחי הפועלים חיפה

ינואר 1927

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

ישיבת הועד הפועל של מועצת פועלי חיפה,

1927

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

חגיגות הראשון במאי
ליד בית הפועלים
רח' החלוץ 45

1 במאי 1928