עשו היסטוריה
גלריות   1920-1929   1930-1949   1950-1969   1970-1999

להקת המחול של מפ"ח בשנות השבעים

1970

חנה חושי, מזכירת ארגון
אמהות עובדות נואמת.
לידה: אליעזר מולק - מזכיר מפ"ח

1970

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

כנס חגיגה של ועדי
עובדים, בתיאטרון העירוני
במלאת 51 שנים להסתדרות
מימין לשמאל: עו"ד אריה ליסוצקי, אברהם המאירי,
משה פלימן, אליעזר מולק, יוסף אלמוגי (נואם),
יחיאל זלץ, דב גורפונך, ויוסף מאירוביץ

18.12.1971

טקס הנפת דגלי ה-1 במאי ליד בית הפועלים
תזמורת הנוער - קרית מוצקין

20.4.1973

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

חתימת הסכם עבודה באתא
נואמת עליזה ז'ורוקובסקי (יו"ר ועד העובדים)

25.05.1973

יום עיון לועדי עובדים עולים.

התקיים בבית הבראה בצפת.
המרצה אברהם וולפזון

28.10.1976

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

כנס חגיגי של ועדי עובדים ופועלים לקראת הראשון במאי בתיאטרון העירוני
להקת המחול של מפ'ת

30.04.1977

משה ורטמן - מזכיר מפ"ח

1977

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

קבלת פנים לרגל יום העצמאות

מימין: משה ורטמן, יוסף בלושטיין, שמעון רודיק, ירוחם משל ואשתו

שנות ה-70

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

ביקור במחנה צה"ל
במרכז משה גוטר (דובר מפ"ח),
משה ורטמן (מזכיר מפ"ח),
ירוחם משל (מזכ"ל ההסתדרות הכללית)

1980

מזכירות נעמת
במרכז חוה קופלוביץ - מזכירת נעמת

1980

מועצת פועלי חיפה - תחום השיפוט

1981

חברי מזכירות מועצת פועלי חיפה

1981

הטור החיפאי בהפגנת הראשון במאי

1 במאי, 1988

ביתנו - "ערב עדות"

1989

ישיבת ועדת המרכז של נעמ"ת

שנות ה-80

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

אריה גוראל, ראש עיריית חיפה,
בערב התרמה לנעמ"ת
מימין: יונה וילף, אריה גוראל,
חוה קופלוביץ

אמצע שנות ה-80

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

הפגנת נשות נעמ"ת למען
בניית תחנת כח בחיפה

שנות ה-80

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

מזכירי ויו"רי מועצת פועלי חיפה

1921 - 1994

ח"כ עמיר פרץ וברוך זלץ
בטכניון ההיסטורי בהדר הכרמל
ליד האנדרטה לציון ייסוד ההסתדרות

1995