עשו היסטוריה
גלריות   1920-1929   1930-1949   1950-1969   1970-1999

מנשר לפועלי חיפה בנשר לחוק הגנת הפועל,

ינואר 1930

הוועדה המייעצת של הפועלים הערבים בחיפה מברכת על המנשר. קוראת לכל פועלי ארץ ישראל לפעול יחדיו למטרה אחת והיא - ארגונם של הפועלים להטבת מצבם הכלכלי והתרבותי.

פלוגת הסדרן

1931

השלמת בניתו של קולנוע אורה

1935

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

העיר התחתית בחיפה

1936

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

דוד בן-גוריון, נושא דברים בפתיחת ועידת "הפועל",

חיפה 1936

מלון סבוי

מרכז מסחרי חדש בחיפה
נבנה ע"י המשרד הקבלני של פועלי חיפה

1936

פועלים ערביים בהפגנת
ה-1 במאי

1937

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

פריקת פחם בנמל חיפה

1938

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

פועלים ערביים בחיפה
באסיפת ה-'1 במאי'

מאי 1939

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

פועלים בבית חרושת אתא

1939

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

אמפיתיאטרון "אמפי", ברחוב החלוץ

שנות ה-30

פועלים ביגור

שנות ה-30

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

בית קפה ערבי בעיר התחתית חיפה

שנות ה-30

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

בית קפה ערבי בעיר התחתית חיפה

שנות ה-30

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

השוק הישן ברחוב סירקין

1940

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

קריאה לישיבת המליאה של מועצת פועלי חיפה

18.09.1941

מועצת פועלי חיפה
והועד הפועל "לעידוד המרד
והמתגוננים בגיטאות"

מאי 1943

ועד פועלי מחנה מוצקין
במרכז - אבא חושי

נובמבר 1944

מצעד יום הניצחון על הנאצים, במלחמת העולם השנייה, ברח' הרצל בחיפה
במרכז אבא חושי, לשמאלו שמואל ביאליק

8 במאי 1945

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

ביקור בכפר דרוזי

1945

קרית עמל - בית החלוצים

1947

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

ה-1 במאי

1947

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

>

הראשון במאי

1 במאי 1948

קבלת עולים בנמל חיפה ע"י דאדסון.

ארגון אמהות עובדות

1948

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

טיפול בילדי עולים

ארגון אמהות עובדות

1948

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

הראשון במאי

חיפה, 1 במאי 1949

באולפן לעברית של ארגון אמהות עובדות

1949

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

בחירות לכנסת ה-4
בהשתתפות הגב' גולדה מאיר - שרת העבודה

ארגון אמהות עובדות

1949

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

ילדי עולים במעברה בגן
של ארגון אמהות עובדות

1949

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

נשות ארגון נשים עובדות
בהדרכת נשים להפעלת משק עזר

1949

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

שער העליה בחיפה, מחנה מעבר אוהלים וצריפים

1949

הדרכה בגינות ירק ע"י המדור למשק עזר

1949

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

סידור ושיכון עולים במעברות ובדונים

1949

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

סיור עולים תושבי חיפה בתל-חי

שנות ה-40

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.

שנות ה-40

ילדי גן ילדים בגן
ארגון אמהות עובדות

שנות ה-40

מקור: ארכיון מועצת פועלי חיפה.