יצא לאור
פרטים
יצא לאור
מן העיתונות
הענקת הספר ליו"ר ההסתדרות במרחב חיפה
יצא לאור
לרכישה
מהעתונות
המחברים ריאינו את אורי אבנרי
הענקת הספר ליו"ר ההסתדרת בישראל, עופר עיני
לרכישה
הקדמת ראש העיר
מר יונה יהב לספר
פרטים
לפרטים

הענקת הספר
לשגריר אנגליה בישראל
26.07.09

הספר יצא לאור
באנגלית בהוצאת
אמזון
02.09.07


הענקת הספר
לשרת החינוך
22.07.07


ציון לשבח
למחברי הספר
מטעם האגודה
למדע המדינה
בישראל
17.06.07


עיתונות
02.03.07
הענקת הספר
למשה שחל
לשעבר שר וח"כ
17.02.08
אלי נחמיאס
ב-facebook
מאמר:
טווח החיים החדש של המפלגות בישראל
הצעה למדיניות הכוונת משרדים, עסקים, בתי עינוגים באיזור מרכז זיו וברחובות ראשיים בשכונת נוה שאנן

אלי נחמיאס יור האגף לכספים, נכסים וכא' בהסתדרות החדשה במרחב חיפה; חבר מזכירות ההסתדרות החדשה וציר בועידת ההסתדרות. חבר ועד נו\"ש/רמז מכהן כמזכיר הועד; יו\"ר מועצת המנהלים של חברת חסך